I. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho dịch vụ của mình khi sử dụng thông qua website: http://cyfeer.com hoặc ứng dụng CyHome (trên nền tảng iOS và Android) để thanh toán:

1. Thanh toán trực tuyến: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

  • Mã giảm giá (Gift Code);
  • Mã thành viên CyHome;
  • Điểm tích luỹ thành viên CyHome;
  • Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);
  • Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng. (Visa, Master, JCB, Amex, UnionPay…)

2. Thanh toán trực tiếp: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho dịch vụ khi CYFEER hoặc đối tác của CYFEER giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ tại nhà, bao gồm:

  • Tiền mặt;
  • Thẻ ATM (thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán nội địa), thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master, JCB, Amex, UnionPay…) qua máy quẹt thẻ POS của Ngân hàng.

Khu vực giao hàng sử dụng được máy quẹt thẻ POS: tại HCM/HN/khu vực khác theo kế hoạch kinh doanh của CYFEER và đối tác của CYFEER

II. Quy định áp dụng thanh toán

1. Thanh toán trả trước và thanh toán trả sau:

Được áp dụng cho tất cả khách hàng của CYFEER sử dụng các hình thức thanh toán được chấp nhận.

2. Quy định kết hợp các hình thức thanh toán:

Khách hàng chỉ có thể sử dụng Giftcode, CyHome ID hoặc điểm tích luỹ với một trong các hình thức thanh toán còn lại nêu tại mục 2.

3. Lưu trữ thông tin – thanh toán một bước:

Khi khách hàng thanh toán lần đầu tiên thành công thì có thể sử dụng chức năng thanh toán một bước. Để sử dụng, khách hàng đăng nhập tài khoản CYFEER sau khi đã lựa chọn ghi nhớ hình thức thanh toán, hệ thống đã tự động lưu trữ các thông tin và đặt mặc định sẵn trong đơn hàng tiếp theo.

Các thông tin mặc định bao gồm:

– Thông tin người đặt hàng: tên, số điện thoại, địa chỉ, email (nếu có).

– Thông tin người nhận hàng: mặc định giống thông tin người nhận của đơn hàng đặt thành công trước đó (khách hàng có thể điều chỉnh nếu muốn).

– Hình thức thanh toán mặc định theo đơn hàng trước đó (khách hàng có thể tùy chọn thay đổi hình thức thanh toán khác).

Danh sách thẻ được chấp nhận thanh toán trực tuyến xem tại đây